Wil je samen duurzame stappen vooruit zetten?

Wil je samen duurzame stappen vooruit zetten?

Krijg (opnieuw) krachtig grip! Grip op je organisatie, op je team of op jezelf…

Veel organisaties hebben hun processen goed op orde maar krijgen het maar net niet gemanaged!

Hoe kan dat?

Beoogd wordt om processen te beheersen maar vervolgens zijn medewerkers veelal bezig om zich te richten op de procedures zelf i.p.v. op de klant!

Kosmann | Partner in Coaching ondersteunt organisaties om het eigenaarschap weer terug te brengen waar deze hoort: ‘naar de medewerker- / klant relatie’.

Mensen en teams hebben een uniek potentieel. Hiervoor is onderling begrip, vertrouwen, betrokkenheid en het nemen van verantwoordelijkheid nodig.

Wij investeren in teams door mensen uit hun comfort-zone te halen en teams te coachen in het hier en nu. Door inzicht te geven en gebruik te maken van elkaars (aanvullende) kwaliteiten en door samen de koers te bepalen valt organisatieontwikkeling, teamontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling samen.

Dit maakt de potentiële energie bij mensen, in teams en in organisaties vrij…

Elementen in onze begeleiding zijn o.a:

• Gezamenlijke visie vanuit ‘De Bedoeling’
• DISC-Persoonlijkheidsanalyses en DISC-Teamscans
• Teamtrainingen op basis van Ervaringsleren
• Individuele Coaching
Wilt je samen duurzame stappen vooruit zetten? Neem dan contact op met Jean Kosmann (info@partnerincoaching) of bel gewoon 06 – 54 94 32 22.

Hartelijke groet,

Jean Kosmann

In mijn dienstverlening hanteer ik een resultaatgerichte aanpak met veel gevoel voor ‘tact‘ en gebaseerd op een grondige analyse.



Ook via WhatsApp!
Call Now Button