Interimmer Jean

Management

Interim Management

Wat is in jouw organisatie de (verander)opdracht?

Redenen waarom organisaties besluiten om Jean Kosmann in te schakelen als interim (team)manager zijn vaak:

  • orde op zaken stellen en rust herstellen;
  • maken en/of implementeren van een nieuw organisatieontwerp;
  • een organisatie of afdeling draaiende houden;
  • een breed cultuur-verandertraject vormgeven of
  • een cultuur van zelfsturing of zelforganisatie implementeren.

 

Het accent ligt bij interim management op operationeel management én strategisch verandermanagement. Dat vraagt specifieke kundigheden en vaardigheden alsmede de bijbehorende attitude: het tegelijkertijd uitoefenen van drie rollen, te weten: manager, verander(project)manager en consultant. Daarnaast ligt vaak de nadruk op de ontwikkeling van het zittende management door middel van coaching, zowel bij individuen als op teamniveau.

 

Jean weet wat er speelt, kent de verhoudingen op de werkvloer en herkent de dilemma’s. Zijn brede ervaringen in zowel het publieke als private domein versterken elkaar. Hij brengt een frisse brede blik op zaken mee voor opdrachtgevers!

 

Zo kent het onderwijs een geheel eigen dynamiek. Met een diepgaande ervaring vanuit verschillende interne- en externe rollen weet hij (verander)opdrachten deskundig, daadkrachtig en snel te realiseren.

 

Bij gemeentes heeft hij o.a. veel ervaring met de transities in het sociaal domein (implementatie van sociale wijkteams), het samen bouwen van een nieuwe organisatieontwerp voor Shared Services (customer Intimicy / zelforganiserende teams), etc.

 

In het bedrijfsleven heeft hij ervaring met cultuur-verandertrajecten voor diverse grote organisaties.

 

Dus, wat is in jouw organisatie de (verander)opdracht?
wendbaar-soepel-anders
wendbaar-soepel-anders
wendbaar-soepel-anders
Ook via WhatsApp!
Call Now Button