Versterkte teamprogramma’s

Energiek naar nieuw elan!

Teamprogramma’s

Hieronder een aantal interventie-technieken voor online, offline of hybride programma’s.
DISC-Teamscan

Gestart wordt met individuele DISC-Persoonlijkheidsanalyses. De rapportages geven teamleden inzicht in de eigen communicatie- en gedragseigenschappen. Vervolgens wordt op basis van deze individuele DISC-Analyses een DISC-Teamprofiel opgeteld. In een oogopslag krijgt het team zo inzicht in teamkwaliteiten en potentiele teamvalkuilen.

 

De kracht van het DISC-instrument zit hem in de eenvoud zonder af te doen aan de complexiteit van mensen. DISC gaat vooral over verbinding; verbinding met anderen zodat je samen succesvol bent.

 

Deze teamanalyse helpt sterke teamverbindingen te maken, samenwerking te bevorderen en optimaliseert het werken vanuit aanvullende kwaliteiten.

 

Ervaringsleren

De dynamiek van ervaringsleren wordt gebruikt om de groep te coachen in ‘het hier en nu’.

Door inzet van ‘(outdoor)opdrachten’ zal er ‘spanning’ in het team worden gebracht waardoor teamleden geprikkeld worden om uit hun comfortzone te komen en op basis van directe ervaringen te reflecteren op eigen gedrag in relatie tot het team.

 

Er ontstaat openheid en vertrouwen. De basis voor een goed functionerend team!

 

Inbedden van intervisie en learning communities

Intervisie is een krachtig middel om learning communities in organisaties duurzaam in te bedden. De kracht ligt in de methodiek en een ‘op maat’ programma om duurzame professionele verbindingen tussen professionals te leggen.

 

Deep Democracy

Deep Democracy is een krachtig instrument voor besluitvorming en conflictresolutie binnen groepen met een uiteenlopende diversiteit. Teams die volgens deze methodiek overleggen, winnen aan effectiviteit. Tegenstellingen en botsende meningen worden op respectvolle wijze met elkaar onderzocht. In dialoog én in discussie.

 

Altijd op maat en wat nodig is!

Afhankelijk van de aard van opdracht zetten wij bovenstaande of andere methodieken in. Altijd op maat en dat wat het team nodig heeft om stappen te zetten!

Ook via WhatsApp!
Call Now Button