Referenties

Bewogen mensen en organisaties

Referentie Filter

“Waardevol om echt mijn eigen leiderschapsstijl te ontwikkelen!”

“Ik heb bij Jean een individueel coaching traject doorlopen. Jean creëert een veilige en vertrouwde sfeer, waarin ik optimaal heb kunnen leren van zijn deskundigheid op het vlak van management en echt mijn eigen leiderschapsstijl heb leren kennen en verder heb kunnen ontwikkelen. Het was voor mij een heel waardevol traject.”

Nogmaals heel hartelijk dank!

Linda Laheij-Rooijakkers, Manager zorg kliniek / Klinisch Psycholoog

“Inzichten gekregen in mijn eigen communicatie- en gedragseigenschappen”

“De DISC-Leiderschapsanalyse en het coachingsgesprek hebben mij veel bevestiging en verdere inzichten gegeven in mijn eigen communicatie- en gedragseigenschappen. Daarnaast helpen de verworven inzichten in de DISC-Methodiek om zaken in mijn organisatie in beweging te krijgen.”

“Een echte partner in coaching!”

De samenwerking met Jean was zeer zinvol en heel prettig, een echte partner in coaching dus! Hij heeft mij meer inzicht en tools gegeven om op een efficiënte en positieve manier teams in beweging te krijgen en om er samen met de teams ervoor te zorgen dat het werk- en leerklimaat verbetert.

Eugenie van der Linden, Onderwijsmanager ROC De Leijgraaf

“Ik heb mezelf weer teruggevonden en sta weer in mijn kracht!”

“Het traject ben ik samen met Jean aangegaan. Halverwege wilde ik stoppen omdat ik dacht dat ik niet verder ben te helpen. Na een aantal intensieve, emotionele en verhelderende sessies kan ik concluderen: ik ben weer terug! Ik heb mezelf weer teruggevonden en sta weer in mijn kracht!”

Anoniem - HR-Manager grote organisatie

“Jean’s expertise is groot en betrokkenheid hoog.”

“Zijn expertise is groot en betrokkenheid hoog. Daarbij is zijn mensgerichte aanpak een prettige. Hij zorgt ervoor dat er een rustige en professionele (werk)omgeving is, waar de focus op de doelstelling gericht is en waarbij de coachee centraal staat. Hij heeft mij geholpen om het nu en de toekomst in zowel mijn werk- als thuissituatie weer een plaats te geven. Dit waardeer ik zeer!”

Gerard van der Linden, Manager ROC De Leigraaf

“De deelnemers hebben goed zicht gekregen op hun sterke en hun mogelijke verbeterpunten.”

“Wij zijn over de aanpak bijzonder tevreden. De deelnemers aan de assessments hebben goed zicht gekregen op hun sterke- en hun mogelijke verbeterpunten. De gesprekken waren een goede mix van persoonlijk en zakelijk. Wij bevelen de heer Kosmann graag aan bij anderen en zijn van plan in de toekomst vaker van zijn diensten gebruik te gaan maken.”

Casper van Hilten, lid centrale directie LVO Parkstad

“Zat Jean maar eens af en toe op mijn schouder voor advies”

Wanneer je als team Jean Kosmann en zijn collega Frans Legerstee om hulp vraagt bij het versterken van het onderlinge vertrouwen en je besluitvorming, ga je oog krijgen voor elkaars verschillen in persoonskenmerken en behoeften en dus elkaars sterke kanten.

Dat gebeurt op een betrokken, ontwapende, speelse en soms humorrijke manier. Je krijgt scherp waar de schoen wringt. Je leert het belang om bij een probleem je hele team mee te krijgen door niet direct in de actiemodus te schieten, maar juist ook ruimte te geven aan de problemen die teamleden mogelijk zien en aan het formuleren van een gezamenlijke doelstelling.

En je leert je eigen ‘huiswerk’ kennen om in de dagelijkse praktijk een effectief teamlid te blijven. Dan denk je af en toe: “Zat Jean maar eens af en toe op mijn schouder voor advies”.

Michel van Gelder, hematologist Maastricht University Medical Center+

“Ik ben enorm verrast door je interactieve programma!”

Dit succesvolle teamtraject kende een aantal succesvolle elementen:
–       Een heldere analyse om de essentie te begrijpen
–       Een beproefde methodiek: DISC-analyses & DISC-Teamscan
–       Een grondige voorbereiding
–       Veel interactie met een binnen- en buitenprogramma
–       Doorleefde ruime ervaring met teamontwikkeling/coaching en
–       Een gezonde dosis humor

Deelnemer van het managementteam van Obvion Change & IT

“Jean past het programma voortdurend aan naar de behoefte en ontwikkeling van het team.”

Jean Kosmann heeft, samen met Frans Legerstee, in een 2-daags traject met mijn team gewerkt aan ‘samenwerking’, ‘communicatie’ en ‘feedback’. Dit alles in de vorm van activerende opdrachten in de buitenlucht, die het team op de juiste wijze confronteerde met hun kwaliteiten en aandachtspunten.

Tijdens deze dagen voelt Jean goed aan hoe het team én alle individuen erin staan en welke vervolgstap er in de training nodig is. Jean hanteert hierbij geen vastgesteld programma dat hij afwerkt, maar past het programma voortdurend aan naar de behoefte en ontwikkeling van het team.

Dit zorgt voor een dynamische dag, die goed aansluit bij het team en niet geforceerd aanvoelt. We hebben de juiste handvaten aangereikt gekregen om als team de volgende stap te kunnen maken in onze ontwikkeling!

Mark van den Bosch, Opleidingsmanager VISTA-ICT

“Aanrader voor elk team dat behoefte heeft aan focus op verbetering of het inzetten van een nieuwe koers, met behoud van het goede dat er al is!”

Jean, onder jouw enthousiaste, deskundige en professionele begeleiding heeft mijn team flinke stappen gemaakt in een gezamenlijke aanpak ter verbetering. Dit alles in een veilige sfeer met aandacht voor individuele verschillen en focus op “wat er wel mogelijk is” en het nemen van verantwoordelijkheid hierin. Je hebt het team uitgedaagd en zij hebben elkaar nog beter leren kennen.
Het traject is een aanrader voor elk team dat behoefte heeft aan focus op verbetering of het inzetten van een nieuwe koers, met behoud van het goede dat er al is!

Nicole Hendrix-Severeijns, Teamleider Sint-Janscollege

“Vanuit een origineel perspectief komen tot gezamenlijke antwoorden”

Met inspirerende buitenopdrachten wist Jean onze vragen als directieteam, vanuit een origineel perspectief, aan te vliegen. Zo kwamen we aan het eind van de dag tot de gezamenlijke antwoorden die we zochten.

Frank Cörvers, Scientific Director at Graduate School of Business and Economics (GSBE) Maastricht University

“Bijzonder traject en een dag met veel resultaat”

“Partner in coaching” heeft ons een bijzondere dag bezorgd en laten zien hoe je met relatief eenvoudige oefeningen veel resultaat kunt boeken. Zowel individueel als voor het team. Door goede planning zorgde Jean dat deze dag geen “race tegen de klok” werd en toch bijzonder efficiënt was.

Het was mooi om te zien hoeveel energie er vrij kwam in het team tijdens sommige oefeningen en hoe de mensen zich openstelde voor de gebezigde methodiek van “Partner In Coaching”

Complimenten !

Jos Roeven, Managing Director Maastricht Aachen Airport

“Mooi om te ervaren dat zo’n team-dag al direct veel oplevert in de praktijk.”

“Nu maken wij veel beter gebruik van elkaars sterke punten… en dat merken onze klanten.”

“Niet alleen veel gelachen maar vooral ook veel geleerd. Dat hebben wij omgezet naar nieuwe gezamenlijke doelen.”

“Nu vallen veel zaken op zijn plek. En dat helpt ons enorm in de dagdagelijkse hectiek.”

“Die overgave hebben we vastgehouden in ons dagelijkse werk!”

‘Ik heb geconcludeerd dat ik ook op anderen kan vertrouwen dat het goed komt.’

“Wat hierin voor mij duidelijk naar voren komt is dat we doelgericht aan de slag gaan maar dat we er alert voor moeten blijven dat we ook met enige regelmaat even terugkijken of we nog op de juiste koers zitten en ook hoe iedereen erbij zit. Aandacht voor het individu in de groep is hierin belangrijk.”

“Er is veel gelachen die dag en dat heeft veel opengemaakt in benaderbaarheid van elkaar. Je stapt gemakkelijker op elkaar af.”

“Ik was aangenaam verrast ten aanzien van aantal teamleden. Zij gingen er met volle overgave tegenaan, terwijl ik hun ken vanuit een stuk weerstand. En die overgave hebben we vastgehouden in ons dagelijkse werk!”

Team LEVANTO, 25 intra- en extramurale hulpverleners

“We hebben die dag de draagkracht van spaghetti ontdekt en het karakter van een bamboestok.”

“In een open en ontspannen sfeer is er op speelse én serieuze wijze gewerkt aan samenwerking, vertrouwen en communicatie. Een dag waarin we hard hebben gewerkt aan het benoemen van de bedoeling van het Sociaal Team en de leidende principes die hieraan ten grondslag liggen. We hebben die dag de draagkracht van spaghetti ontdekt en het karakter van een bamboestok. Met een verfrist gemoed is de dag afgesloten en hebben we vervolgafspraken gemaakt. We hebben er zin in!”

Geerte Courtens, Sociaal Team De Heeg Maastricht

“Er zijn belangrijke punten in ons groepsproces naar voren gekomen die tijdens deze dag direct inzichtelijk en concreet gemaakt zijn.”

“Wij hebben de Team-dag als erg prettig ervaren. Een inspirerende omgeving en fijne begeleiding zorgden voor een leerzame dag. De praktische toepasbaarheid van de behandelde stof (o.a. de DISC-Methodiek) voor zowel het individu als het groepsproces werd als verrassend en zeer positief ervaren. Er zijn belangrijke punten in ons groepsproces naar voren gekomen die tijdens deze dag direct inzichtelijk en concreet gemaakt zijn. Met deze punten zijn wij nu volop aan de slag binnen onze huisartsenpraktijk.

Wij willen Jean en Frans hartelijk danken voor deze inspirerende dag.”

Bart Bouts, Huisarts bij Huisartsenpraktijk Oud-Geleen

“Jean hield de hele dag zijn enthousiasme en wist dat over te dragen op de anderen”

“Jean, mooi dat je de hele dag je enthousiasme hebt weten te behouden en over te dragen op de aanwezigen. Een gevarieerd teamdagprogramma waarin meerdere malen eigen inzicht, samenwerking en krachten gevisualiseerd werden. Dit maakte dan ook dat de dag met concrete afspraken en een goed gevoel voor een ieder werd afgesloten. Top!”

Fatma Isen, Sociaal Team Mariaberg Maastricht

“Jean creëert een veilige, respectvolle en prettige sfeer.”

“Mijn teamleden vonden de training zeer inspirerend en konden het afwisselend en boeiend programma erg waarderen. Jean Kosmann creëert hiervoor een veilige, respectvolle en prettige sfeer.”

Hans Dupont, Manager Mondriaan Verslavingspreventie

“Voortdurende analyse voor een succesvol cultuur- en missie-/visietraject; dat is kenmerkend voor Jean en zijn collega’s!”

Jean en zijn collega’s Ank Wijnands en Frans Legerstee hebben de afdeling vavo van het VISTA college begeleid in, wat op het eerste gezicht, een missie/visietraject zou moeten zijn. Al gaande de rit bleek dat hier eerst een cultuurtraject aan vooraf diende te gaan. Dat tekent de insteek van Jean; Hij analyseert de situatie goed en past de begeleiding (zowel individueel als groepsgericht) hierop aan. Uiteindelijk is het onderlinge vertrouwen binnen de afdeling hersteld én is het missie/visie traject afgerond.

Marcel Vermeulen, Opleidingsmanager VISTA Vavo

“Samen sterk is samen groeien!”

Dit is het doel van ons team. Jean heeft, samen met collega Frans dit traject gefaciliteerd met zijn werkvormen, reflecties, theorie en enthousiasme. Hij heeft bijgedragen tot groei. In het team is het inzicht ontstaan dat patiëntenzorg heel belangrijk is, maar dat het goed zorgen voor onszelf als team het fundament is. Met nieuwe inzichten hebben wij onze missie en visie hernieuwd en zijn we op weg naar samen sterk!

Carin l’Ami, praktijkmanager huisartsenpraktijk Eikstraat

“Jean maakt goed verbinding, is inhoudelijk sterk en weet wat er nodig is in het onderwijs.”

Kindante Leiderschapstraject voor 53 deelnemer en 35 basischolen
.
Jean Kosmann is door UMIO betrokken bij ons leiderschapstraject en dat is een goede zet gebleken.
.
Hij heeft een goed programma ontworpen in co-creatie met Kindante. Hij is beschikbaar, flexibel en betrouwbaar. Jean is een goede teamspeler, waarbij hij wel het ‘spel verdeelt’. Ons leiderschapsprogramma staat sterk in de steigers en wij zien 2021 met vertrouwen tegemoet!

Peter Lemmens, Voorzitter College van Bestuur Kindante

“Tijdens de Corona-uitbraak bleef Jean rustig en gericht op het 100% anders en goed organiseren van ons onderwijs”

Jean kwam als directeur a.i. bij ons in januari 2020. Dit als vervanging van één van onze directeuren. Door zijn ervaring in het onderwijs was er sprake van een vlotte start. Toen Corona uitbrak en het onderwijs 100% ander moest worden georganiseerd, bleef Jean rustig en gericht op het goede onderwijs. Hij zorgde ervoor dat de professionals in de school samen het goede bleven doen voor de leerlingen.

Daarnaast nam hij een actieve rol in ons directieberaad. Hij zet hierbij zijn kwaliteiten van empathie, doortastendheid en inspiratie volop in.

We kijken heel tevreden terug op zijn interim-periode van 5 maanden bij ons!

Paul Slegers, Lid College van Bestuur SOML

“Vanuit een origineel perspectief komen tot gezamenlijke antwoorden”

Met inspirerende buitenopdrachten wist Jean onze vragen als directieteam, vanuit een origineel perspectief, aan te vliegen. Zo kwamen we aan het eind van de dag tot de gezamenlijke antwoorden die we zochten.

Frank Cörvers, Scientific Director at Graduate School of Business and Economics (GSBE) Maastricht University

“Bijzonder traject en een dag met veel resultaat”

“Partner in coaching” heeft ons een bijzondere dag bezorgd en laten zien hoe je met relatief eenvoudige oefeningen veel resultaat kunt boeken. Zowel individueel als voor het team. Door goede planning zorgde Jean dat deze dag geen “race tegen de klok” werd en toch bijzonder efficiënt was.

Het was mooi om te zien hoeveel energie er vrij kwam in het directieteam tijdens sommige oefeningen en hoe de mensen zich openstelde voor de gebezigde methodiek van “Partner In Coaching”.

Complimenten !

Jos Roeven, Managing Director Maastricht Aachen Airport

“Jean is zeer betrokken, goed voorbereid en zeer kundig”

“Na een onderhandse aanbesteding kwam de keuze uit bij Partner In Coaching. De doorslag gaf de inzet van de persoonlijkheids- en communicatieanalyses en de visie van Jean c.q. aanpak voor het opzetten zelfsturende wendbare teams. Hij heeft vijf teams gecoacht, zowel individueel en als groep. De teamleden hebben deze coaching en begeleiding bij de het goed laten functioneren als zelf-organiserende team, als zeer positief ervaren.

En dat leidde er toe dat we als gemeente gebruik maken van een bijzondere regel in ons aanbestedingsbeleid zodat Jean nog twee nieuwe teams mag coachen. “Jean is zeer betrokken, goed voorbereid en zeer kundig.”

Bianca Vaessen, Projectcoördinator Transformatie Sociaal Domein

“We hebben als managementteam goede stappen kunnen zetten naar de toekomst toe.”

“De dag was zeer interactief waarbij er veel verschillende werkvormen werden aangeboden. Jean gaat creatief om met de ruimte en mogelijkheden van de locatie, waardoor je continu betrokken bent bij het proces en de inhoud. Door de ongedwongen sfeer en activerende opdrachten hebben we als team goede stappen kunnen zetten naar de toekomst toe.”

Peter Claessen, directeur CITAVERDE College Maastricht

Kindante Leiderschapstraject – Schoolleiders+ (53 deelnemers) maken samen het verschil!

Kindante bestuurt 35 basisscholen. Gezamenlijk hebben de Kindante-scholen ruim 9.000 leerlingen.

Kindante heeft haar processen goed op orde en wil graag een volgende professionele stap maken. In samenwerking met Maastricht University (zij leveren de master-modules) werkt Kosmann | Partner in Coaching aan een leiderschapsprogramma voor 53 deelnemers; een uitgebreid leiderschap, organisatieontwikkelings- en veranderingsprogramma in 4 fasen met een looptijd van 1,5 jaar. Dit op maat ingericht; het gaat er tenslotte om wat de deelnemers nodig hebben; niet alleen wat wij kunnen aanbieden! Uitgangspunten zijn:

  • Creëer beweging en eigenaarschap op alle niveaus.
  • Ontwikkel perspectief en handel vanuit de gedachte: Van A naar B, via B.
  • Co-creëer het programma samen met alle 50 deelnemers
  • Ontwikkel gezamenlijk leiderschap voor de leidende coalitie (gedachtegoed Wouter Hart)

 

Kindante en haar deelnemers staan nu volop in de steigers om in 2021 de volgende fase in te gaan. Er is een hoog niveau van ‘Alignement’ ontstaan vanuit het principe van een lerende organisaties.

Het programma-management waar ik tot nu toe óók verantwoordelijk voor was, is nu overgeheveld aan UMIO. Het zwaartepunt wordt verlegd van de organisatie- en verandermanagement opdracht náár de kenniscomponent (master-modules). Wel blijf ik komend jaar verantwoordelijk voor de Leiderschapscoaching en begeleiding van de Learning Communities.

Ontwikkelen van ‘De Bedoeling’ voor Shared Service Center gemeente Maastricht

Om meer klantgericht te werken wenste de afdeling Shared Services van de gemeente Maastricht een visie op basis van het gedachtegoed van Wouter Hart’s Verdraaide Organisaties.

Hiervoor hebben we samen met het gehele management opnieuw inhoud gegeven aan ‘De Bedoeling’, de essentie.

Hiermee is ‘over grenzen heen’ werken mogelijk gemaakt; gericht op meer zelforganisatie en team-overstijgend werken ten dienste van de in- en externe klanten.

Organisatie- en managementontwikkeling voor een vervoerder

Een opdrachtgever in het bedrijfsleven kampte al jaren met interne problemen. Medewerkers vertrokken weer binnen een half jaar, projecten stagneerden en de winst stond onder druk.

In het brede managementteam waren ‘silo’s’ ontstaan die moesten worden doorbroken en conflicten dienden te worden geslecht. Kortom, de onderlinge samenwerking en de samenwerking met de medewerkers moest stevig worden verbeterd.

Na een half jaar gaf de directeur aan: ‘Ik hoef bijna niets meer te doen; het management en medewerkers vinden elkaar als vanzelf’.

Ontwikkeling en inrichting sociaal teams gemeente Maastricht

Deze opdracht vloeide voort vanuit een onderhandse aanbesteding in opdracht van de Gemeente Maastricht. Organisatie- en teamontwikkeling voor de transformatie van het sociaal domein.

Een 3-jarig traject voor 7 integrale sociale teams (ca. 80 medewerkers) met deelnemers van Envida, Mosae, Levanto, Stichting MEE, Radar, Trajekt, WMO, Team Jeugd, etc.

Met deze opdracht is de basis gelegd voor de gehele herinrichting van het sociaal domein van de gemeente Maastricht.

Gratis Whitepaper