Organisatie Ontwikkeling

Je kunt de wind niet veranderen, maar wel de stand van de zeilen!

Organisatie Ontwikkeling

Versterken van organisaties

In verbinding doen wat nodig is!

Het versterken van organisaties gebeurt niet op papier maar is een actief proces waar direct beweging dient te gaan ontstaan op de verschillende niveaus in organisaties. Daarbij neemt het nemen van ‘eigenaarschap’ op alle niveaus een bijzondere en belangrijke plaats in.

Gestart wordt met een heldere analyse. Afhankelijk van in welke fase en bijzondere situatie je organisatie zich bevindt, creëren we samen een doorleeft nieuw perspectief.  Desgewenst eerst met een regiegroep, bestaande uit een diverse groep mensen met mandaat en daarna wordt dit perspectief doorleeft met alle betrokkenen.

Terug naar ‘De Bedoeling’, het gedachtegoed van Wouter Hart

Om dit nieuwe perspectief te kunnen laden wordt ‘De Bedoeling’, de essentie van de organisatie samen helder gemaakt. Dit aangevuld met ‘Leidende Principes’ die energie creëren om, vanuit de medewerkers zelf, de gezamenlijke perspectieven en doelen te bereiken.

Van A naar B, via B… en creëer beweging op alle niveaus

Tijdens het versterken van organisatie wordt het principe van A naar B, via B gehanteerd. Alle activiteiten zullen worden verricht vanuit de gewenste situatie B. Dit zorgt al direct voor hernieuwde energie en creëert beweging op alle niveau

‘Anders vasthouden’ en in verbinding doen wat nodig is!

Het gaat niet alleen om sturen of loslaten; het gaat vooral om elkaar ‘anders vast te houden’. Daar hoort soms ook een zekere vertraging bij alvorens te kunnen versnellen. Verder vraagt dit proces om commitment en in verbinding doen wat nodig is. Een essentiële voorwaarde voor een succesvolle ontwikkeling en samenwerking.

Wens je meer inspiratie?

Laat je inspireren door de gratis Whitepapers ‘Terug naar de Bedoeling’ en ‘Transformeren naar een agile organisatie’.

Wil je meer weten?

Gratis Whitepaper