Organisatiecoaching

Beweeg op alle niveaus!

ORGANISATIECOACHING

In verbinding doen wat nodig is!

Organisatiecoaching gebeurt niet op papier maar is een actief proces waar direct beweging dient te gaan ontstaan op de verschillende niveaus in organisaties. Daarbij neemt het nemen van ‘eigenaarschap’ op alle niveaus een bijzondere en belangrijke plaats in.

 

Gestart wordt met een heldere analyse. Afhankelijk van in welke fase en bijzondere situatie je organisatie zich bevindt, creëren we samen een doorleeft nieuw perspectief.  Desgewenst eerst met een regiegroep, bestaande uit een diverse groep mensen met mandaat en daarna wordt dit perspectief doorleeft met alle betrokkenen.

Terug naar ‘De Bedoeling’, het gedachtegoed van Wouter Hart

Om dit nieuwe perspectief te kunnen laden wordt ‘De Bedoeling’, de essentie van de organisatie samen helder gemaakt. Dit aangevuld met ‘Leidende Principes’ die energie creëren om, vanuit de medewerkers zelf, de gezamenlijke perspectieven en doelen te bereiken.

Van A naar B, via B… en creëer beweging op alle niveaus

Tijdens het versterken van organisatie wordt het principe van A naar B, via B gehanteerd. Alle activiteiten zullen worden verricht vanuit de gewenste situatie B. Dit zorgt al direct voor hernieuwde energie en creëert beweging op alle niveau

‘Anders vasthouden’ en in verbinding doen wat nodig is!

Het gaat niet alleen om sturen of loslaten; het gaat vooral om elkaar ‘anders vast te houden’. Daar hoort soms ook een zekere vertraging bij alvorens te kunnen versnellen. Verder vraagt dit proces om commitment en in verbinding doen wat nodig is. Een essentiële voorwaarde voor een succesvolle ontwikkeling en samenwerking.

Wens je meer inspiratie?

Lees hier over de ervaringen van eerder versterkte organisaties en inspiratieprojecten. Of laat je inspireren door het gratis Whitepaper ‘Terug naar de Bedoeling’.

Gratis Whitepaper