Versterkte Organisaties

aan het woord...

Ontwikkelen van organisaties

“Voortdurende analyse voor een succesvol cultuur- en missie-/visietraject; dat is kenmerkend voor Jean en zijn collega’s!”

Jean en zijn collega’s Ank Wijnands en Frans Legerstee hebben de afdeling vavo van het VISTA college begeleid in, wat op het eerste gezicht, een missie/visietraject zou moeten zijn. Al gaande de rit bleek dat hier eerst een cultuurtraject aan vooraf diende te gaan. Dat tekent de insteek van Jean; Hij analyseert de situatie goed en past de begeleiding (zowel individueel als groepsgericht) hierop aan. Uiteindelijk is het onderlinge vertrouwen binnen de afdeling hersteld én is het missie/visie traject afgerond.
.
Marcel Vermeulen, Opleidingsmanager VISTA Vavo

“Samen sterk is samen groeien!”

Dit is het doel van ons team. Jean heeft, samen met collega Frans dit traject gefaciliteerd met zijn werkvormen, reflecties, theorie en enthousiasme. Hij heeft bijgedragen tot groei. In het team is het inzicht ontstaan dat patiëntenzorg heel belangrijk is, maar dat het goed zorgen voor onszelf als team het fundament is. Met nieuwe inzichten hebben wij onze missie en visie hernieuwd en zijn we op weg naar samen sterk!
.
Carin l’Ami, praktijkmanager huisartsenpraktijk Eikstraat

“Jean maakt goed verbinding, is inhoudelijk sterk en weet wat er nodig is in het onderwijs.”

Kindante Leiderschapstraject voor 53 deelnemer en 35 basischolen
.
Jean Kosmann is door UMIO betrokken bij ons leiderschapstraject en dat is een goede zet gebleken.
.
Hij heeft een goed programma ontworpen in co-creatie met Kindante. Hij is beschikbaar, flexibel en betrouwbaar. Jean is een goede teamspeler, waarbij hij wel het ‘spel verdeelt’. Ons leiderschapsprogramma staat sterk in de steigers en wij zien 2021 met vertrouwen tegemoet!

 

Peter Lemmens, Voorzitter College van Bestuur Kindante

“Tijdens de Corona-uitbraak bleef Jean rustig en gericht op het 100% anders en goed organiseren van ons onderwijs”

Jean kwam als directeur a.i. bij ons in januari 2020. Dit als vervanging van één van onze directeuren. Door zijn ervaring in het onderwijs was er sprake van een vlotte start. Toen Corona uitbrak en het onderwijs 100% ander moest worden georganiseerd, bleef Jean rustig en gericht op het goede onderwijs. Hij zorgde ervoor dat de professionals in de school samen het goede bleven doen voor de leerlingen.
.
Daarnaast nam hij een actieve rol in ons directieberaad. Hij zet hierbij zijn kwaliteiten van empathie, doortastendheid en inspiratie volop in.

 

We kijken heel tevreden terug op zijn interim-periode van 5 maanden bij ons!

 

Paul Slegers, Lid College van Bestuur SOML

“Vanuit een origineel perspectief komen tot gezamenlijke antwoorden”

Met inspirerende buitenopdrachten wist Jean onze vragen als directieteam, vanuit een origineel perspectief, aan te vliegen. Zo kwamen we aan het eind van de dag tot de gezamenlijke antwoorden die we zochten.

 

Frank Cörvers, Scientific Director at Graduate School of Business and Economics (GSBE) Maastricht University

“Bijzonder traject en een dag met veel resultaat”

“Partner in coaching” heeft ons een bijzondere dag bezorgd en laten zien hoe je met relatief eenvoudige oefeningen veel resultaat kunt boeken. Zowel individueel als voor het team. Door goede planning zorgde Jean dat deze dag geen “race tegen de klok” werd en toch bijzonder efficiënt was.

 

Het was mooi om te zien hoeveel energie er vrij kwam in het directieteam tijdens sommige oefeningen en hoe de mensen zich openstelde voor de gebezigde methodiek van “Partner In Coaching”.

 

Complimenten !

 

 

Jos Roeven, Managing Director Maastricht Aachen Airport

“Jean is zeer betrokken, goed voorbereid en zeer kundig” 

“Na een onderhandse aanbesteding kwam de keuze uit bij Partner In Coaching. De doorslag gaf de inzet van de persoonlijkheids- en communicatieanalyses en de visie van Jean c.q. aanpak voor het opzetten zelfsturende wendbare teams. Hij heeft vijf teams gecoacht, zowel individueel en als groep. De teamleden hebben deze coaching en begeleiding bij de het goed laten functioneren als zelf-organiserende team, als zeer positief ervaren.
.
En dat leidde er toe dat we als gemeente gebruik maken van een bijzondere regel in ons aanbestedingsbeleid zodat Jean nog twee nieuwe teams mag coachen. “Jean is zeer betrokken, goed voorbereid en zeer kundig.”

 

Bianca Vaessen, Projectcoördinator Transformatie Sociaal Domein

“We hebben als managementteam goede stappen kunnen zetten naar de toekomst toe.”

“De dag was zeer interactief waarbij er veel verschillende werkvormen werden aangeboden. Jean gaat creatief om met de ruimte en mogelijkheden van de locatie, waardoor je continu betrokken bent bij het proces en de inhoud. Door de ongedwongen sfeer en activerende opdrachten hebben we als team goede stappen kunnen zetten naar de toekomst toe.”

 

Peter Claessen, directeur CITAVERDE College Maastricht

Ook via WhatsApp!
Call Now Button