Interim Management

Redenen waarom organisaties besluiten tot het aanstellen van een interim manager kunnen zijn: orde op zaken stellen en rust herstellen; maken en/of implementeren van een nieuw organisatieontwerp of een organisatie of afdeling draaiende houden. In de praktijk blijkt dat er nog een aantal, veelal impliciete, aanleidingen zijn. In het algemeen kan gesteld worden dat de interim manager komt als de zittende manager niet echt in staat is gebleken of in staat zal zijn om de noodzakelijke veranderingen door te voeren.
.
Het accent ligt bij interim management op operationeel management én strategisch verandermanagement. Dat vraagt specifieke kundigheden en vaardigheden alsmede de bijbehorende attitude: het tegelijkertijd uitoefenen van drie rollen, te weten: manager, verander(project)manager en consultant. Daarnaast ligt de nadruk op de ontwikkeling van het zittende management door middel van coaching, zowel bij individuen als op teamniveau.

Interesse? Maak snel een afspraak!
Ook via WhatsApp!
Call Now Button