Organisatieontwikkelingsprojecten

Ter inspiratie

Eerdere en lopende projecten ter inspiratie

Ontwikkeling en inrichting sociaal teams gemeente Maastricht

 

Deze opdracht vloeide voort vanuit een onderhandse aanbesteding in opdracht van de Gemeente Maastricht. Organisatie- en teamontwikkeling voor de transformatie van het sociaal domein.

 

Een 3-jarig traject voor 7 integrale sociale teams (ca. 80 medewerkers) met deelnemers van Envida, Mosae, Levanto, Stichting MEE, Radar, Trajekt, WMO, Team Jeugd, etc.

 

Met deze opdracht is de basis gelegd voor de gehele herinrichting van het sociaal domein van de gemeente Maastricht.

 

 

Organisatie- en managementontwikkeling voor een vervoerder

 

Een opdrachtgever in het bedrijfsleven kampte al jaren met interne problemen. Medewerkers vertrokken weer binnen een half jaar, projecten stagneerden en de winst stond onder druk.

 

In het brede managementteam waren ‘silo’s’ ontstaan die moesten worden doorbroken en conflicten dienden te worden geslecht. Kortom, de onderlinge samenwerking en de samenwerking met de medewerkers moest stevig worden verbeterd.

 

Na een half jaar gaf de directeur aan: ‘Ik hoef bijna niets meer te doen; het management en medewerkers vinden elkaar als vanzelf’.

 

 

Ontwikkelen van ‘De Bedoeling’ voor Shared Service Center gemeente Maastricht

 

Om meer klantgericht te werken wenste de afdeling Shared Services van de gemeente Maastricht een visie op basis van het gedachtegoed van Wouter Hart’s Verdraaide Organisaties.

 

Hiervoor hebben we samen met het gehele management opnieuw inhoud gegeven aan ‘De Bedoeling’, de essentie.

 

Hiermee is ‘over grenzen heen’ werken mogelijk gemaakt; gericht op meer zelforganisatie en team-overstijgend werken ten dienste van de in- en externe klanten.

 

 

Kindante Leiderschapstraject – Schoolleiders+ (53 deelnemers) maken samen het verschil!

 

Kindante bestuurt 35 basisscholen. Gezamenlijk hebben de Kindante-scholen ruim 9.000 leerlingen.

 

Kindante heeft haar processen goed op orde en wil graag een volgende professionele stap maken. In samenwerking met Maastricht University (zij leveren de master-modules) werkt Kosmann | Partner in Coaching aan een leiderschapsprogramma voor 53 deelnemers; een uitgebreid leiderschap, organisatieontwikkelings- en veranderingsprogramma in 4 fasen met een looptijd van 1,5 jaar. Dit op maat ingericht; het gaat er tenslotte om wat de deelnemers nodig hebben; niet alleen wat wij kunnen aanbieden! Uitgangspunten zijn:

 

–   Creëer beweging en eigenaarschap op alle niveaus.

–   Ontwikkel perspectief en handel vanuit de gedachte: Van A naar B, via B.

–   Co-creëer het programma samen met alle 50 deelnemers

–   Ontwikkel gezamenlijk leiderschap voor de leidende coalitie (gedachtegoed Wouter Hart)

 

Kindante en haar deelnemers staan nu volop in de steigers om in 2021 de volgende fase in te gaan. Er is een hoog niveau van ‘Alignement’ ontstaan vanuit het principe van een lerende organisaties.

Het programma-management waar ik tot nu toe óók verantwoordelijk voor was, is nu overgeheveld aan UMIO. Het zwaartepunt wordt verlegd van de organisatie- en verandermanagement opdracht náár de kenniscomponent (master-modules). Wel blijf ik komend jaar verantwoordelijk voor de Leiderschapscoaching en begeleiding van de Learning Communities.

Ook via WhatsApp!
Call Now Button