EEN CONFLICT ELEGANT OPLOSSEN? DAT DOE JE ZO…

EEN CONFLICT ELEGANT OPLOSSEN? DAT DOE JE ZO…

Psychologen zijn het erover eens: conflicten moeten uitgevochten worden. De vraag is alleen: hoe? Je kunt je tijdens een conflict op zes verschillende manieren gedragen:

HET CONFLICTOPLOSSINGSMODEL

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Vluchten. Vluchten is niets anders dan vermijden. En dat betekent dat het conflict niet uitgevochten wordt. De situatie blijft onveranderd. Je kuntervan uitgaan dat geen van beide partijen daar voordeel van heeft (‘lose – lose’).

 

  1. Strijden. Wie bij een conflict de aanval kiest, heeft slechts één ding voor ogen: winnen. Winnen alleen is echter niet genoeg, er moet ook altijd iemand verliezen. Het gaat erom de tegenstander te onderdrukken, te vernietigen. Wie strijdt, wil de eigen belangen doordrijven, ondanks de tegenstand van anderen. Er ontstaat een ‘win-lose’ – situatie.

 

  1. Opgeven. Wie in een conflict opgeeft, lost het probleem op door te zwichten. Hij verliest dus. Er ontstaat een ‘lose-win’ – situatie.

 

  1. Delegeren. Wie niet van conflicten houdt, kan de beslissing delegeren. Daarmee draagt hij de confrontatie over aan een ander instantie, meestal een hogere. Deze lost het conflict voor je op, maar het zal niet per se een salomonsoordeel zijn en het zal ook niet per se in jouw belang zijn. Het risico bestaat dat beide conflictpartijen verliezen (‘lose-lose’).

 

  1. Compromis sluiten. Op het raakvlak van de eerdergenoemde strategieën ligt het compromis. Dit kan voor beide partijen een redelijke oplossing zijn. Vaak echter hebben beide partijen het idee dat dit niet de best mogelijke oplossing is, maar een oplossing die ‘onder deze omstandigheden het hoogst haalbare’ is (‘win/lose – win/lose’)

 

  1. Consensus bereiken. De consensus is een door beide partijen samen ontwikkelde nieuwe oplossing. In tegenstelling tot het compromis ervaren de partijen dit als een ‘win-win’-situatie waarbij geen van beiden hoeft in te leveren. In plaats daarvan kiezen ze samen een derde weg.

 

We falen niet door de nederlagen die we lijden, maar door de woordenwisselingen die we niet hebben!

 

Wens je versterking voor jezelf, je team of je organisatie. Schakel ons dan in als teamcoach, leiderschapscoach of voor organisatie-ontwikkel vraagstukken. Voor meer informatie bel of mail mij.

 

Groet, Jean Kosmann


Ook via WhatsApp!
Call Now Button